E-ŠOLSTVO PO E-ŠOLSTVU

Sredi septembra se je zaključil projekt E-šolstvo, v katerem je Zavod RS za šolstvo odigral pomembno vlogo, saj je dejavno koordiniral strokovno skupino, ki je vsak mesec, v obliki delovnih skupin pa še pogosteje, načrtovala, spremljala, preskušala in koordinirala e-šolske dejavnosti. Zato je bilo 19. septembra na ZRSŠ srečanje, na katerem so se dogovarjali, kako nadaljevati z dobro prakso E-šolstva in jo prilagoditi okoliščinam, ko iz evropske blagajne Slovenija ne prejema več denarja za velik projekt, ampak samo manjša sredstva za izbrane projekte.

Gregor Mohorčič, direktor ZRSŠ, je orisal razmere, v katerih bomo morali združiti ustvarjalne potenciale, pripravljenost za delo in pičle denarne vire ter rezultate usmeriti v čas, ko e-didaktika ne bo več poseben, izjemen, občasen del didaktike, ampak običajno in vsakdanje razmišljanje slehernega učitelja ali vzgojitelja.

Nives Kreuh je razložila, kaj bo z dediščino E-šolstva. Globok vzdih in začetni molk med udeleženci je povzročilo sporočilo, da bo ZRSŠ postal skrbnik celotnega portala SIO in tudi organizator srečanja Sirikt 2014. Nato je predstavila program projektov, ki so v zadnjem letu zaživeli, in so jih na ZRSŠ poimenovali E-up (e-učenje in poučevanje). Vanj spadajo Ustvarjalni razred (Creative Classroom), Uvajanje e-gradiv in e-storitev, E-učbeniki, E-šolska torba, Pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, E-vropski listovnik (Eufolio), Informatizacija šolstva.

Andreja Čuk, Andreja Bačnik, Anita Poberžnik, Tanja Rupnik Vec, Amela Sambolić Beganović,  so podrobneje pojasnile, kaj se dogaja v projektih.  Živahna razprava udeležencev je bila usmerjena predvsem v razmislek, kako iskati notranje rezerve in racionalizirati delo in obremenjenost na ZRSŠ.