Sporočilo ob evropskem dnevu jezikov

26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov. Pobudo za praznovanje je leta 2001 podal Svet Evrope. Evropski dan jezikov je namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni raznolikosti v Evropi, spodbujanju učenja jezikov ter vseživljenjskega učenja za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja.

Želimo si, da bi ta dan obeležili tudi v vseh vzgojno izobraževalnih ustanovah v Sloveniji z organizacijo dejavnosti ali dogodkov, ki poudarjajo pomen kulturne in jezikovne pestrosti v ožjem in širšem okolju.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in sport vas vabimo, da se udeležite tudi prireditev oz. dejavnosti, ki jih ob tej priložnosti organizirajo Zavod RS za šolstvo, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ter CMEPIUS.

Več v priponki:

Related Files