Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev – pilotni projekt

Zavod RS za šolstvo izvaja evropski pilotni projekt Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev, v katerem poskuša načrtno uvajati in premišljeno ovrednotiti uporabo elektronskih vsebin in elektronskih storitev pri pouku. Zato poskuša smiselno povezati projekta E-šolska torba in E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih vsebinah v OŠ. Težava pri povezovanju sorodnih projektov namreč je, da so bili na evropski ravni pridobljeni  v okviru različnih,  časovno neusklajenih programov.

V sredo, 19. septembra, je bilo prvo srečanje sodelavcev v vseh treh projektih. Organizacijske, kadrovske in tehnične okvire projektov so predstavili Amela Sambolić Beganović, Gregor Mohorčič, Vladimir Milekšič in Andreja Čuk. Janko  Harej je demonstriral didaktične možnosti tablic, njihovo navezljivost na storitve SIO in Arnesovo podporo njihovemu delovanju v šolstvu.

Andreja Bačnik in Amela Sambolić Beganović sta pokazali, da je presek med projektom  Inovativna pedagogika 1:1 in pilotnim projektom skoraj njuna unija, saj so cilji in namen podobni; tudi trajala bosta dve leti. Razloček med projektoma je, da je v enem 10 in v drugem 16 šol; nobena šola pa ni v obeh projektih. Izobraževanji za učitelje, sodelujoče v projektih, bosta  9.  in 12. oktobra v Novem mestu in v Mariboru.