Cedefopova konferenca o sodelovalnem učenju v solunu

V grškem Solunu, v Cedefopovem središču za poklicno izobraževanje,  je potekala evropska konferenca o sodelovalnem učenju in vplivu študijskih obiskov nanj.  Študijski obiski v okviru EU potekajo že od leta 1978. Namenjeni so ravnateljem, učiteljem, izobraževalcem učiteljev  in izobraževalnim politikom. Omogočali naj bi širjenje dobrih rešitev v zvezi s poklicnimizobraževanjem in vseživljenjskim učenjem ter prehodnost iskalcev dela in njihovo zaposljivost v vsej Evropi.

Konference se je udeležilo 120 predstavnikov iz 35 držav. Christian Lettmayr, direktor Cedefopa, je omenil, da bo EU namenjala manj denarja za študijske obiske, čeprav je Anna-Maria Giannopoulou, pomočnica direktorja za izobraževanje pri Evropski komisiji, poudarila, da gre za projekt, ki je poceni, ima pa velike učinke. Michaela Feuerstein, George Kostakis in Irina Jemeljanova so prikazali bogastvo študijskih obiskov ter vpliv sodelovalnega učenja za doseganje evropskih ciljev izobraževanja in usposabljanja do leta 2020.

Po uvodnih predavanjih so se udeleženci razdelili v trinajst skupin, kjer so vodje skupin na kratko predstavili dosežke svojih študijskih obiskov, v razpravi paso ostali poskusili odgovoriti na vprašanje: katere so koristi študijskih obiskov in sodelovalnega učenja za pouk, izobraževanje in šolsko politiko.Poleg ogrlice koristi sta se izkristalizirali vprašanji:  kako povečati učinkovitost študijskih obiskov  ter preciziranje pojma sodelovalno učenje.

Britanski, baltski, slovaškiin nizozemski udeleženci so pohvalili sodelovanje  z zavodom Draga na Igu, šolama Glazija in II. OŠ v Celju in Radlje ob Dravi ter Robijem Krofličem in Sašom Hribarjem. 

Slovenijo je dejavno zastopala Katjuša Radinovič, ki na Cmepiusu skrbi za študijske obiske.


Gradivo konference je dostopno na:

Prijave na petdnevne študijske obiske, ki potekajo  od Islandije do Turčije in Finske do Portugalske, katerih programi so na povezavi http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4123_en.pdf  , je treba poslati do 15. oktobra.