Vsak po svoje, vsi pa bralno usposobljeni

Mednarodni dveletni projekt, ki je spodbujal razvijanje bralne pismenosti med osnovnošolci in je vključeval 40 šole, se je zaključil. Zato ga območne enote Zavoda RS za šolstvo poskušajo prenesti tudi na šole, ki jih projekt ni dosegel.  V OE Ljubljana se je za sodelovanje odločilo 22 šol. Povprečno bo na vsaki šoli v projektu sodelovalo sedem učiteljev, ki so naredili svoje operativne načrte, ZRSŠ pa jim je določil pedagoške svetovalce – skrbnike, ki bodo  šolam poskušali pomagati pri zadregah in zbirali ter izbirali primere dobrih rešitev, ki bodo nastajale  na šolah.

Osrednja dejavnost bo potekala na šolah. Na območni ravni so predvidena štiri popoldanska srečanja sodelujočih učiteljev, knjižničarjev, ravnateljev in skrbnikov: oktobrsko, decembrsko, marčno in junijsko. Na vsakem od srečanj naj bi bilo strokovno predavanje, delavnice in predstavitve šolskih rezultatov.  Prvo srečanje na OE Ljubljana je bilo za polovico šol 30. septembra in za polovico šol 2. oktobra. V uvodu je Brigita Rupar predstavila cilje in organiziranost projekta. Delavnice, v katerih so predstavili širok spekter možnosti za motiviranje, spremljanje, utrjevanje in vrednotenje branja ter znanja pridobljenega z njim, so vodile: Urška Margan, Brigita Rupar, Mojca Dolinar, Mihaela Kerin, Marija Sivec, Cvetka Bizjak, Vilma Brodnik in Amela Sambolić Beganović.