Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi

Vabljeni na konferenco Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi – VIVID 2013, ki bo potekala v petek, 11. oktobra 2013, na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri.

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informa-cijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorji so: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ARNES, Slovensko društvo Informatika, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center za poklicno izobraževanje.

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba”.

Več informacij o konferenci najdete na naslovu: http://vivid.fov.uni-mb.si/

Udeležba na konferenci je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija na naslovu: http://vivid.fov.uni-mb.si/node/3

Related Files