Izobraževanja za učitelje računalništva v OŠ in SŠ

V tem šolskem letu (2013/2014) smo v okviru Stalnega strokovnega spopolnjevanja na Fakulteti za matematiko in fiziko pripravili dve izobraževanji, za katera menimo, da bosta lahko zanimivi za učitelje računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah. To sta:

  • delavnica Prvi koraki v programiranje: Scratch, Kodu, Greenfoot …
    S prenovo učnih programov bo programiranje in algoritmično razmišljanje spet zasedlo ustrezno mesto v šolskih programih. Na delavnici si bomo ogledali sklop orodij in programskih jezikov, ki so še posebej primerni za prvi stik s svetom programiranja. Napisali bomo nekaj programov in pri tem poskusili preseči tiste stereotipne vaje v stilu izpiši soda števila med a in b, ampak raje napisali kako enostavno igrico, pokazali določene računalniške igre (ki tečejo tudi na pametnih telefonih), ki skozi igro dejansko učijo osnovne računalniške prijeme.

  • delavnica Rekurzija v programiranju na zanimiv in enostaven način
    Kot je povedano zgoraj pričakujemo, da bo v naslednjih letih kar precej poudarka na tem, da bomo učence in dijake učili algoritmičnega razmišljanja. Pri tem igra rekurzija pomembno vlogo. Pri klasičnem načinu podajanja in zgledih kot so "z rekurzijo izračunaj vsoto števil od 1 do n" je rekurzija težko razumljiva, dolgočasna in nepotrebna tema. Mi pa bomo uporabili računalniške igre (tudi take, ki tečejo na pametnih telefonih), si bomo ogledali, kako s pomočjo rekurzije lahko ugotovimo kako "počasni" bi bili lahko, da bi se uvrstili med prvih 1000 na Ljubljanskem maratonu, kako učinkovito spakirati preveč prtljage v avtomobili, kako na disku računalnika najti datoteko z imenom NePozabi.me, kako pobrisati vse datoteke v imeniku in podimenikih, ki so prazne, kako narisati snežinko, novoletno smrekico …

Ker moramo za izvedbo čimprej zbrati ustrezno število prijav, vas vljudno vabimo (ne glede na to, da sta seminrarja "šele" novembra, oz. januarja), da se takoj prijavite tako, da nam pošljete ustrezno prijavnico iz KATISa.

Več informacij o  datumih izvedbe in podobno lahko najdete na:

Slikovni izrezek: David Castillo Dominici