Začetno usposabljanje za pilotni projekt Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev

Skoraj sto učiteljev 10 osnovnih in 4 srednjih šol se je udeležilo izobraževanja za projekt Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev. V projektu bodo šole dve leti preskušale rabo tablic  pri pouku in uporabnost e-učbenikov in drugih e-podpornih gradnikov ter storitev, ki so na voljo za didaktično rabo.

V uvodu so Jože Zupančič, Tomi Dolenc, Gregor Mohorčič, Andreja Čuk, Janko Harej, Andreja Bačnik, Simona Granfol, Vlado Milekšič, Tatjana Lotrič Komac, Bernarda Moravec, Amela BeganovićSambolić, ki je na Zavodu RS za šolstvo koordinatorka projekta, pozdravili udeležence, predstavili širši okvir projekta in njegovo vpetost v druge projekte in umeščenost v šolski sistem. Nanizali so  obveznosti  učiteljev, šol, Arnesa in ZRSŠ. Posvarili so o fizični in spletni varnosti rabe tablic in notesnikov. Pojasnili so zgradbo e-učbenikov ob primeru učbenika za matematiko. Opisali so obliko učiteljevih pisnih  priprav na pouk, ki so za projekt zasnovane tako, da omogočajo čim bolj jasno, enostavno, pregledno in učinkovito ovrednotenje nekega e-gradiva, obenem pa tudi primerjavo znanja učencev s tistimi, ki niso bili poučevani ali se niso učili z e-gradivi.  Razložili so razloček med tremi vrstami e- učbenikov:  D- oziroma digitalizirani učbeniki so preslikava klasičnih učbenikov, O- so obogateni učbeniki, ki imajo dodatek v obliki zvočnih in filmskih zapisov, I- oziroma interaktivni pa so učbeniki, ki omogočajo popolno interaktivnost, sočasnost in stalno povezanost in povezljivost v medmrežju.

V popoldanskih delavnicah so se učitelji in svetovalci ZRSŠ po predmetnih področjih sestali v delavnicah. Dogovorili so se o načinih sodelovanja ter oblikah javnega predstavljanja dobrih in slabih izkušenj, ki jih bodo dobili, ko bodo spremljali učenje, pouk in dosežke učencev in dijakov ob notesnikih in tablicah.