Podpirajmo učence, da bodo bolje razumeli prebrano

Projekt Opolnomočanje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja se je iztekel. Ker je v dveh letih prinesel otipljive in merljive rezultate na 41 šolah, se je Zavod RS za šolstvo odločil, da s projektom nadaljuje. Vendar z drugačnim organizacijskim pristopom. V projektu so mnogi učitelji pridobili toliko izkušenj, da so usposobljeni svoje znanje prenašati tudi na učiteljske kolege. Obenem pa so pripravili obilo praktičnih primerov, ki na ravni šole ali predmeta podpirajo učenca na njegovi poti od branja prek razumevanja do (na)učenja.

Zato se je v Celju zbralo sto vodij in članov šolskih projektnih timov, da bi se pripravili in usposobili za prenos izkušenj, znanja in primerov na preostale slovenske šole. Po predavanjih Fani Nolimal, ki je predstavila delovanje tematskih mrež ter vlogo in pristojnosti članov in koordinatorjev, ter Ade Holcar Brunauer, ki je razložila, namen in način formativnega spremljanja učencev, so udeleženci oblikovali 6 tematskih skupin oziroma mrež. V vsaki od  mrež je približno 20 učiteljev, ki bodo na vabilo ravnateljev s predavanji ali delavnicami obiskovali šole.

Vsaka od tematskih mrež se bo ukvarjala z enim od področjih bralne pismenosti:

  • tehnike  branja in pisanja,
  • branje z razumevanjem (bralne učne strategije),
  • motiviranje za branje,
  • diferencirano podpiranje  učencev (formativno spremljanje),
  • sestavljanje nalog in vprašanj na različnih ravneh ter pristno (avtentično) učenje,
  • vodenje in delo s šolskimi razvojnimi timi.

Po uvodnih predavanjih so se udeleženci  razporedili v delavnice, predstavili svoje prispevke v podporo bralni pismenosti in se dogovorili za načine sodelovanja in ter pretoka in prenašanja svojih zamisli med seboj in do šol.