Mednarodna konferencA EDID – “flipped” učenje, novejša izobraževalna metoda, ki na svojstven način združuje učenje ter poučevanje na daljavo in v živo

Vas zanimajo novosti v izobraževanju?
Želite spoznati nove metode poučevanja in učenja ob pomoči informacijske tehnologije?
Želite mlade učinkovito pripraviti na poklice 21. stoletja?

Vabimo vas na prvo mednarodno konferenco EDID, kjer bodo predstavljene pomembnejše ideje in novosti s področja izobraževanja. Tema konference je “flipped” učenje, to je novejša izobraževalna metoda, ki na svojstven način združuje učenje ter poučevanje na daljavo in v živo.

Mednarodna konferenca EDID bo potekala v četrtek, 14. novembra 2013, v Thermani Laško s pričetkom ob 9. uri.

Na konferenci bosta predavala priznana tuja strokovnjaka: John Collick, ki bo na temo “flipped” učenci predstavil vlogo učečega v procesu učenja, in Jef Staes, ki bo v temi “flipped” vodstvo opozoril na podporo vodstva pri uporabi sodobne tehnologije ter na nove nacine poucevanja in ucenja. S primeri dobrih praks bodo na temo "fipped" učitelji svoje prve izkušnje predstavili tudi slovenski učitelji.

Kratki napovedniki predavateljev so že objavljeni na:

Vse informacije o konferenci ter prijave sprejemamo na spletni strani:

Veselimo se vaše udeležbe.

Related Files