EDUvision 2013 – sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij

Vabimo Vas, da sodelujete pri izmenjavi vizij in inovacij ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in se pridružite ostalim predavateljem z izmenjavo znanstveno-strokovnih prispevkov.

Novost letošnje konference je tematsko področje Nevroznanost, s katerim želimo nova spoznanja na področju nevromedicine vključiti v sodobne strategije poučevanja in vzgoje.

Na mednarodni znanstveni konferenci bomo razpravljali o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja in veščin, ki bodo učencem in dijakom omogočali večjo motivacijo do učenja, jih spodbujali pri kreativnosti, intenzivirali pridobivanje znanja in interakcijo z vsakdanjim življenjem ter nenazadnje izgrajevali osebnostno rast posameznika.

Vaše prispevke bomo recenzirali.

Mednarodna znanstvena konferenca je razdeljena na pet vsebinskih sklopov:

Več o temah konference: http://www.eduvision.si

Pomembni datumi:

  • Rok za oddajo prispevkov: 11. november 2013
  • Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka: 18. november 2013
  • Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 22. november 2013

Podrobna navodila za oddajo prispevkov so dostopna na:  http://www.eduvision.si/oddaja-prispevkov/navodila-avtorjem-prispevkov

Ne zamudite enkratne priložnosti, da obogatite svoje znanje in pridobite veščine, ki jih boste aplikativno prenesli v svoje strokovno delovno področje in družbo nasploh.