Pilotno testiranje sistema OpenERP za projektno delo na šoli

V okviru projekta E-šolska torba poteka podprojekt Projektno delo, ki pripravlja spletno storitev, namenjeno podpori projektnega dela na šolah. Po preizkušanju več različnih rešitev, je bil za pilotno testiranje izbran sistem OpenERP (open-source Enterprise Resource Planning), ker je odprt, omogoča nadgradnje in razširitve, komuniciranje (tudi z neuporabniki), dodeljevanje, spremljanje in sledljivost opravil, vključuje dokumentacijo in finančno spremljanje.

Na povabilo za pilotno testiranje se je odzvalo 9 šol, ki so izbrani sistem pripravljene eno leto testirati. Cilj testiranja je praktična preučitev možnosti za dolgoročno uvedbo izbranega sistema za vse šole.

Tako so se v začetku novembra na Arnesu zbrali na celodnevni delavnici, ki so jo vodili Matjaž Mozetič, Janko Harej in Viljenka Šavli. V uvodu so se udeleženci seznanili s projektom E-šolska torba, nato pa podrobno spoznali namen in aktivnosti v okviru podprojekta Projektno delo in pilotnega testiranja sistema OpenERP. V osrednjem delu so s simulacijo preizkušali sistem, ugotavljali uporabno vrednost, o njem razpravljali in predlagali dodatne rešitve.

Pilotne šole bodo v nadaljevanju sistem uporabljale v praksi in posredovale povratne informacije na občasnih videokonferenčnih srečanjih. Pilotno testiranje se bo zaključilo s poročanjem na zadnjem videokonferenčnem srečanju in z ustrezno evalvacijo.