Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 15. novembra 2013, bomo že drugič obeleževali dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bomo s sodelovanjem vrtcev in osnovnih šol letos izvajali že tretje leto zapored. Vabimo, da se projektu ponovno pridružite tudi ostali z različnimi aktivnostmi in tako na ta dan še več pozornosti namenite vsebinam, ki jih izpostavljamo.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo s projektom, kjer sta vključena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije (pobudnica projekta), Inštitutom za varovanje zdravja, Zavodom za šolstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, GIZ Mlekarstva Slovenije, trgovninami (Mercator, Tuš, Spar), Ekonosko fakulteto in mnogimi drugimi) tudi letos ta dan obeleževalo z aktivnostmi, ki bodo vzpodbujale razmišljanje in delovanje v smeri lokalne samooskrbe ter ozaveščale najširšo javnost o pomenu lokalno pridelane hrane. Med te aktivnosti sodi tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil že dve leti zapored uspešno izveden v vrtcih in osnovnih šolah.

Povezava: Tradicionalni slovenski zajtrk