Razpis priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2013

Razpis priznanj Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojnoizobraževalnih ustanovah za leto 2013

Priznanja Blaža Kumerdeja podeljuje Zavod RS za šolstvo posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, in sicer na področju predšolske vzgoje, osnovne šole in srednjih šol, dijaških domov, glasbenega šolstva in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Predlagatelji kandidatov za priznanja so lahko posamezniki (fizične osebe), skupine ali institucije (pravne osebe).

Merila za izbor kandidatov za priznanja so opredeljena v Pravilniku o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja in se podeljujejo posamezniku, skupini ali instituciji za odlično partnersko sodelovanje, ki traja najmanj eno leto na področju dejavnosti Zavoda RS za šolstvo ali za odličen končni produkt, ki je rezultat partnerskega sodelovanja z Zavodom (4. člen Pravilnika o podelitvi priznanja Blaža Kumerdeja).

Predloge z utemeljitvijo pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta28, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja« najkasneje do 16. 12. 2013, do 11. ure.

Več o razpisu na straneh Zavoda RS za šolstvo.

Logo: 4OŠ Celje

Objavil/-a: ZrsŠ
Ocena:
1 Zvezdica2 Zvezdici3 Zvezdice4 Zvezdice5 Zvezdic (No Ratings Yet)
Loading...