Konferenca Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za učitelje in učence

V petek, 15. 11. 2013  je od 9. do 18. Ure v Ljubljani,  v Hotelu MONS potekala konferenca Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za učitelje in učence.

Konferenca je bila  organizirana v okviru projekta Zavoda RS  za šolstvo  Podpora učiteljem pri izvajanju prilagoditev učencem z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini.

Za organizacijo in vsebino je skrbel organizacijski in programski odbor konferenc v sestavi: dr. Amalija Žakelj,vodja projekta,mag. Mojca Sirnik, mag. Mojca Poznanovič Jezeršek in mag. Vesna Vršič.

Bogat program konference je navdušil več kot 350 učiteljev. Po uvodnih nagovorih dr. Amalije Žakelj in mag. Vlasta Poličnik, vršilke dolžnosti  generalne direktoriceDirektorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so  nastopile plenarne predavateljice,dr. Marija Kavkler, dr. Lidija Magajna in dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič. Predavateljice so  predstavile strokovne poglede in smernice v zvezi s pomočjo in podporo učencem z učnimi težavami,  prepoznavanjem  in odkrivanjem učnih težav ter soustvarjanje učenja v procesih pomoči učencem z učnimi težavami. Spomnile so  na številno literaturo s katero si učitelji  lahko pomagajo pri izzivih, s katerimi se soočajo pri delu z učenci z učnimi težavami:

V drugem delu plenarnih predavanj sta  nastopili dr. Simona Kranjc s predavanjem Kako naj odgovorim? Razumljivost besedil pri pouku slovenščinein dr. Amalija Žakelj s temo Učna diferenciacija in dosežki učencev pri notranjem in pri zunanjem preverjanju znanj z vidika učinkovitosti pridobivanja matematičnih znanj.

V popoldanskem delu so se udeleženci lahko udeležili predavanj in delavnic na petih vzporednih stezah.

Predavatelji in moderatorji stez so udeležencem konference predstavili različne poudarke v povezavi s prepoznavanjem težav, ki jih imajo učenci pri matematiki in slovenščini ter  številne didaktične rešitve in pripomočke s katerimi si lahko pomagajo pri delu.

Širši slovenski javnosti bo v kratkem na voljo zbornik prispevkov konference v katerem bo vse videno in slišano tudi zapisano.