Od opazovanja in raziskovanja do znanja

V  Laškem je 19. novembra potekala konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, ki jo bienalno pripravlja Zavod RS za šolstvo. V imenu organizatorjev sta 450 udeležencev pozdravila Samo Božič, pedagoški svetovalec za fiziko, in Gregor Mohorčič, direktor zavoda. Vlasta Poličnik z Ministrstva za izobraževanje se je zahvalila organizatorjem in spodbudila učitelje, naj pri otrocih razvijajo zvedavost in radovednost.

Maija Aksela z naravoslovno-matematičnega centra Univerze v Helsinkih je opisala oblike naravoslovnih izobraževanj, ki na Finskem za otroke in odrasle potekajo v vrtcih, šolah, raziskovalnih taborih, raziskovalnih klubih, časopisih, revijah, radiu, televiziji in na spletu; za učitelje pa na seminarjih, študijskih srečanjih in usposabljanjih.  Sašo Dolenc se je vprašal, kaj je znanost in filozofsko  ob ilustrativnih primerih osvetlil napake in zdrse znanosti. Pokazal je tudi, kako pomembno je, da tudi javnost sodeluje v znanstvenih raziskavah, ker to pripomore k pospeševanju ustvarjalnosti v družbi.

V dopoldanskih in popoldanskih dejavnostih so se udeleženci razdelili v skupine, na katerih je prek 40 osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih učiteljev, svetovalcev ZRSŠ in raziskovalcev z inštitutov  predstavilo zanimive primere in rešitve za pouk naravoslovnih predmetov. Vsebinski okvir skupin so bile teme:  naravoslovno znanje – razvijanje pojmov in konceptov; naravoslovni, tehnični in tehnološki postopki – razvijanje spretnosti; odnos do naravoslovja in odgovornost do okolja in zdravja. Izvedbeno pa so udeleženci spremljali predavanja, demonstriranja, eksperimentiranja in bogato mavrico strokovno-didaktičnih  prispevkov.

Konferenco so zaključili s predavanjem Miha Kosa iz Hiše eksperimentov – Manj učenja, več navduševanja predvsem pa spodbujanja dvomov – in vabilom, da se udeležijo projekta Sceintix2.