Posodobitveni seminar Šah 2 – Šahovsko kombiniranje

V spletnem Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 2013/2014 je objavljen razpis 16-urnega posodobitvenega (PSD) seminarja Šah 2 za učitelje izbirnega predmeta šah. Seminar se bo izvajal 1. marca (srečanje) 2014 na OŠ n.h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana-Črnuče in preko spletne učilnice.

Seminar povzema, posodablja in dopolnjuje nekatere vsebine predpisanega programa Šah 2 za učitelje izbirnega predmeta šah. Pogoj za prijavo je opravljen vsaj 8-urni seminar Šah 1, oziroma temu ustrezna znanja in zmožnost osnovne uporabe spletne učilnice Moodle v vlogi udeleženca. Ustrezna znanja, ki so pogoj za prijavo, lahko pridobite tudi s samostojnim študijem gradiv, ki jih dobite v spletni učilnici z e-gradivi Šah 7.-9. razred: http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=2138.

Najvišja dovoljena kotizacija za udeležbo na seminarju je 53,59 evra.

Rok za prijavo je 15.12.2013.

Tudi v koledarju konferenc, seminarjev in srečanj…