Ohraniti spomin na Jude

Zavod RS za šolstvo je obiskal Edward Serotta, vodja inštituta Centropa, dunajskega središča za raziskovanje zgodb o Judih v srednji, jugovzhodni in vzhodni Evropi. Dunajsko središče je eno od štirih; ostala so v Budimpešti, Washingtonu in Jeruzalemu.  Namen središča je, da bi se učili zgodovine in spoznanj o preteklosti z zgodbami. Zato so intervjuvali že več kot 1.200 starejših Judov, ki živijo v tem delu Evrope, in posneli  dokumentarne filme o njih ter od njih pridobili  zgodbe o ljudeh in njihove fotografije.

Edward Serotta je novinar, fotograf in snemalec, rojen v mestu Savannah v ZDA. V Evropo je prišel leta 1985, napravil tri filme za medijsko hišo ABC in napisal tri knjige. Piše za Time Magazine, The L.A.Times, The Washington Post in druge.

S svetovalci zavoda za šolstvo se je pogovarjal, kako je bogato gradivo, ki ga je zbral Centropa, možno uporabiti pri pouku. Zaključil je z duhovito mislijo, da danes judovsko vprašanje v Evropi raziskujejo samo še ogorčeni Judje iz Izraela, krivdo čuteči Nemci in naivno nori Amerikanci.


Več na:
http://www.centropa.org/