Povabilu k sodelovanju v projektu Uporaba in uvajanje e-vsebin in e-storitev

Osnovni namen projekta je uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev v poučevanje in učenje ter evalvacija.

Vse zainteresirane predstavnike šol in dijaških domov vabimo na informativni sestanek v sredo, 4. decembra, s pričetkom ob 14. uri na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana. Na srečanju bomo predstavili cilje, vsebino, trajanje, obveznosti ter pogoje sodelovanja v projektu.

Sestanka se bo mogoče udeležiti tudi na daljavo v videokonferenčni sobi na  povezavi https://vox.arnes.si/zrss_si-soba-pilota/.

V videokonferenčno sobo boste lahko vstopili 15 minut pred informativnim sestankom. Ob vstopu se prijavite kot gost z imenom šole. Po pričetku sestanka v sobo ne bo več mogoče vstopati.

Za udeležbo na informativnem sestanku se prijavite na sonja.jelen@zrss.si  in napišite, kako se ga boste udeležili, v živo ali na daljavo.