Znanost in trajnostni razvoj s poukom v naravi

V Planici od 27. do 30. novembra poteka mednarodna konferenca o pouku v naravi, zunaj šolske učilnice. Na njej sodeluje 80 udeležencev iz sedmih evropskih ustanov, ki so se povezale v mrežo Real World Learning. Poleg Britancev, Madžarov, Nemcev, Italijanov  in Čehov, je slovenski član mreže Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je pripravil tokratno konferenco. Ob članih mreže je na konferenci navzočih še 20 predstavnikov desetih držav iz Amerike, Evrope in Azije. V uvodu sta udeležence pozdravila Alenka Kovšca, direktorica CŠOD, in Jure Žerjav, kranjskogorski župan.

Cilj konference je izboljšati poučevanje v naravi, izboljšati njegovo učinkovitost ter ugotoviti, kako njegovo učinkovitost meriti in kako vrednotiti njegov prispevek k znanju otrok, učencev, dijakov in študentov.  Povabljeni predavatelji so Barica Marentič Požarnik, slovenska koordinatorka OECD-jeve Pobude za okoljsko vzgojo, Anthony Thomas, vodja britanskega sveta za terensko delo, in Michela Mayer, članica Unesca ter strokovnjakinja za preverjanje PISA. Z dodatnimi referati sodelujejo Andrej Šorgo z mariborske univerze,  Jasson Jakovides iz Nemčije, Bruce P. Johnson iz ZDA in Ralph Underhill iz Velike Britanije.

Večji del konference poteka v delovnih skupinah. Delavnice, okrogle mize, tematske diskusije in terilnice problemov na konferenci se posvečajo izdelovanju meril za vrednotenje terenskega dela, meddržavnemu primerjanju izkušenj in raznovrstnim pristopom k pouku v naravi.

Več na:

Related Files