Predstavitev Centrope

Dne 26. 11. 2013 je Zavod RS za šolstvo obiskal Edward Serotta iz mednarodne organizacije Cetropa, katere sedež je na Dunaju. Centropa je Judovski zgodovinski inštitut, ki zbira in preučuje družinska pričevanja iz Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. Na spletni strani Centrope so dostopna številna pričevanja Judov, ki so preživeli holokavst. Edward Serotta je predstavil igrano-dokumentarni film s slovenskimi podnapisi o judovski družini Kalef iz Beograda. Mati Antonija je bila po rodu Slovenka, ki se je poročila z bogatim trgovcem iz družine Kalef. Rodili sta se jima hčerki Matilda in Rahela. V času druge svetovne vojne je vse tri pred holokavstom rešil slovenski katoliški duhovnik v Beogradu Andrej Tumpej. Priskrbel jim je nove dokumente, po katerih je Matilda postala Lidija, Rahela pa Breda. Po končani vojni sta sestri dosegli, da je bil Tumpej priznan za enega od pravičnikov med narodi. Naziv pravičnikov podeljuje posebna komisija v okviru muzeja holokavsta YadVashem v Jeruzalemu tistim, ki so med drugo svetovno vojno pomagali reševati Jude.

Zbrana pričevanja članov judovskih skupnosti so dostopna na spletni strani Centrope na http://www.centropa.org/who-we-are, o slovenskih pravičnikih pa si lahko več preberete v tematski številki revije Zgodovina v šoli Pouk zgodovine o holokavstu (19. letnik, leto 2010, št. 1-2, str. 5-13), objavljene na spletnem portalu Slovenske zgodovine SIstory na

http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:9597

Članek o Pravičnikih med narodi – Slovencih je napisala gospa Miriam Steiner Aviezer, ljubljanska Judinja, ki je preživela holokavst, sedaj pa je članica komisije, ki v okviru YadVashema, podeljuje naziv pravičnikom, zaslužnim za reševanje članov judovskih skupnosti v Evropi.

V okviru sodobnih didaktičnih pristopov se priporoča vključevanje takšnih pričevanj v pouk zgodovine kot virov prve roke. Pri tem se je treba zavedati, da gre za pričevanja in ne za  znanstveno zgodovino, ki je napisana na temelju vseh dostopnih zgodovinskih virov o nekem dogajanju. Namen vključevanja pričevanj v pouk je, da se učenci lažje vživijo v zgodovinsko dogajanje in da se pri učencih spodbudi spoštljiv in razumevajoč odnos do žrtev nasilja, poleg tega pa se učenci lažje zavedo pomena upoštevanja človekovih pravic.