Ura geografije – Miklavževo darilo

Dejavnosti v okviru pilotnega projekta Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev  so v polnem teku. Na vseh sodelujočih šolah je bilo opravljeno najmanj eno opazovanje, prihodnji teden bo drugo usposabljanje učiteljev v Celju. Posebnih zadreg ni, saj je učencem in dijakom raba notesnikov in tablic vsakdanjost; učitelji so imeli še največ težav s pisanjem sprotne priprave. Zato, da bi bilo že iz učiteljeve priprave jasno, kaj bo počel z računalnikom vsak od učencev pri pouku, morajo učitelji pri načrtovanju izpolniti še dve rubriki.

Na OŠ Srečka Kosovela Sežana preskušajo rabo tablic tudi pri pouku geografije. Danilo Ravbar si je zamislil zanimivo uro. V njej so učenci 9. razreda samostojno raziskovali lokacijske dejavnike za Luko Koper ter vpliv pristanišča na ožje in širše območje ter njegov pomen za Slovenijo. Med poukom so opravili veliko nalog, ki so od njih zahtevale pokazati in uporabiti  tako spominsko kot veščinsko, spretnostno in  razmišljujoče znanje. Pomagali so si z delovnimi listi, na katerih so bila oporna vprašanja in kure, ki so jih usmerjale na različne spletne strani. Vloga učitelja je bila predvsem motivacijska, pospeševalna, in ustavljevalna  – skratka: režiserska.

Razen težav s povezavo tablic na omrežje, ki pa jih je Dalibor Čotar že pred uro odpravil, je raznovrstni in bogati pouk tekel gladko.