Prijava v projekt Zavoda RS za šolstvo Preizkušanje e-vsebin in e-storitev

Na sedežu ZRSŠ v Ljubljani je v sredo, 4. 12. 2013, potekal informativni sestanek za potencialne prijavitelje na projekt Preizkušanje e-vsebin in e-storitev.

Udeležba na informativnem sestanku je bila mogoča tako v živo kot tudi na daljavo. Zato ne preseneča ugotovitev, da je sestanku prisostvovalo več kot 120 predstavnikov osnovnih in srednjih šol.

Z uvodnim nagovorom je direktor ZRSŠ mag. Gregor Mohorčič pozdravil  udeležence in predstavil nabor “Zavodovih” e-projektov:

  • E-Šolska torba v sodelovanju z Arnesom
  • E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih vsebinah
  • EUfolio, mednarodni projekt
  • Creative Classroom, mednarodni projekt
  • Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, v katerem sodeluje ZRSŠ kot partner.

Vodja projekta e-Šolska torba na strani ZRSŠ mag. Andreja Čuk  je predstavila namen, cilje, trajanje in sklope projekta e-Šolska torba,  mag. Gregor Mohorčič je na primeru že potrjenega e-učbenika za matematiko za 6. razred razložil razliko med d-učbeniki, r-učbeniki in i-učbeniki. Predstavil je dve e-enoti iz i-učbenika za matematiko za 6. razred in prikazal možnosti uporabe. Amela Sambolić Beganović je predstavila cilje, pričakovane rezultate in področja evalvacije, na katere se bodo osredotočili učitelji in učenci v 14 šolah, ki sodelujejo v pilotnem projektu Uporaba in uvajanje e-vsebin in e-storitev.

Projekti so bili  predstavljeni z namenom, da udeleženci dobijo širšo sliko in da bolje razumejo poslanstvo  projekta Preizkušanje e-vsebin in e-storitev.

Po predstavitvah so sledila številna vprašanja udeležencev. Uspelo nam je odgovoriti na vsa vprašanja udeležencev v živo in na daljavo.

Vse zainteresirane predstavnike šol in dijaških domov, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja, vabimo k  prijavi na projekt  v času od 9. 12. 2013 do 13. 1. 2014 preko elektronske prijavnice na povezavi:

Predstavitveno gradivo ter  nabor najpogostejših vprašanj z odgovori  dobite na spodnjih  povezavah:

Dodatne informacije o projektu:

  • 01 236 31 18  ali 041 697 033