Ne orjejo in ne plužijo, a po dveh mesecih že žanjejo

Na Šolskem centru Celje je potekalo drugo usposabljanje učiteljev štirinajstih slovenskih šol, ki sodelujejo v okviru projekta Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev.

V uvodu je Amela Beganović Sambolić spodbudno orisala dosežke zadnjih dveh mesecev: v projektu dejavno sodeluje 134 učiteljev in 300 učencev in dijakov s 14 šol. V novembru in decembru je bilo opravljenih 66 opazovanj pouka, v katerih so učitelji poiskali veliko poti, po katerih učenci sami, s pomočjo prenosnika, tablice ali mobilnika, spoznavajo, sodelujejo, preverjajo, iščejo, delijo, objavljajo, poslušajo, snemajo, sklepajo, predstavljajo, dokazujejo, se organizirajo … Ker je namen projekta napraviti gaz za nadaljnje učenje s pomočjo mobilnih naprav in preskušanje ter sprejemanje ali zavračanje novih didaktičnih zamisli, sta temeljni  besedi oziroma mantra projekta: načrtovanje in vrednotenje.

Nato so vodje šolskih timov z besedo, fotografijo, podobo, pesmijo in filmom predstavile svoje delo in dejavnosti učencev in dijakov. Omenili so tudi težave, ki pa niso preglasile splošnega zadovoljstva nad tistim, kar je bilo moč opaziti in prepoznati na opazovanjih pouka.

V časovni stiski je Janko Harej pohitel z nizanjem prednosti in slabosti tablic ter prenosnikov in njihovo (ne)kompatibilnostjo.  Pokazal je nekaj tabličnih orodij, ki poenostavijo prenašanje informacij, filmov, slik. Demonstriral je nove Arnesove storitve. Pričakoval je več vprašanj in prošenj za podporo šolam in se hudomušno vprašal: »Ali že vse veste ali ste se premalo zvedavo vključili v projekt?«

V petih delavnicah  s po dvajsetimi udeleženci so učitelji predstavili deset primerov pouka. Svetovalci ZRSŠ so pogovor usmerjali predvsem v opazovanje in vrednotenje učenčevih in dijakovih dejavnosti ter oceno učinkovitosti rabe virtualnih pripomočkov za pouk.

Fotografije: Drago Jovič