Izkustveni didaktični pristop – anketa

Ines Mohorko Germ je študentka študijskega programa 2. stopnje Zgodnjega učenja in poučevanja na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in v okviru predmeta Didaktični pristopi v procesu zgodnjega učenja in poučevanja pripravlja mini raziskavo o didaktičnih a pristopih, ki jih vzgojitelji uporabljajo pri delu z otroki.

Zanima jo, koliko je izkustveni didaktični pristop prisoten v vrtcu, kako pogosto se ga poslužujete in na katerih področjih dejavnosti iz kurikuluma se  najpogosteje uporablja, če vemo, da je izkustveno učenje oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznanje in ravnanje v neločljivo celoto. Ne opredeljuje se na posredovanje simbolov, abstraktnega znanja, pojmov, zakonitosti, ampak v učenje stalno vpleta izkušnje udeležencev (Frigelj, 2012).

Anketo lahko izpolnimo, ker želimo pomagati pri strokovni, znanstevni dejavnosti. Lahko pa iz nje dobimo tudi ideje o pripravi in izvedbi podobne raziskave ali dela v vrtcu…

Povezava do ankete: Izkustveni didaktični pristop