Programska oprema Microsoft za vzgojno izobraževalne zavode, univerze, NUK in CTK

Ministrsto za izobraževanje, znanost in šport je za zagotovitev uporabe nekatere programske opreme podjetja Microsfot za vzgojno.izobraževalne zavode, univerze, NUK in CTK objavilo javni razpis:


Portal eNaročanje:
povezava

Razpisna dokumentacija je na: Javne objave in razpisi

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 27.01.2013 ob 10.00 uri.

Če bo razpis uspešno zaključen, bo sklenjena pogodba do konca leta 2016.


Vzgojno-izobraževalni zavodi do sklenitve morebite nove pogodbe ne bodo mogli aktivirati novo nameščene programske opreme.