Bralne učne strategije kot podpora sporazumevalni zmožnosti

V ljubljanski območni enoti ZRSŠ poteka drugi krog usposabljanja za podpiranje bralne pismenosti učencev. 130 učiteljev z dvaindvajsetih šol se je udeležilo izobraževanj, ki sta potekali na osnovnih šolah Dob pri Domžalah in Antona Martina Slomška na Vrhniki.

V uvodu je Brigita Rupar povzela dejavnosti, ki so potekale, potekajo in bodo potekale do konca šolskega leta na šolah in na Zavodu RS za šolstvo. Odgovorila je tudi na organizacijska vprašanja.  Mojca Poznanovič Jezeršek je predstavila širši okvir sporazumevalne zmožnosti, katere del je bralna zmožnost. Opozorila je, da je sposobnost razumevanja tesno povezana s sposobnostjo sporazumevanja. Iz rezultatov domačih in tujih raziskav je pokazala, katere so šibkosti slovenske šole pri podpiranju učencev, da bi se bolje in lažje sporazumevali.

V drugem delu so pedagoški svetovalci ZRSŠ vodili delavnice, v katerih so poskusili čim bolj praktično in na pouk naravnano predstaviti metode, načine, sredstva in orodja, s katerimi je možno pri pouku podpirati učence, da pridobivajo tako znanje predmeta kot bralno-razumevalne sposobnosti.

Minka Vičar in Saša Kregar sta usposabljali za uporabo učbenika pri pouku; Mihaela Kerin in Mojca Dolinar sta nanizali bralne dejavnosti na razredni stopnji; Amela Sambolić Beganović je v računalniški učilnici demonstrirala bralne učne strategije in digitalno branje v luči specifike predmeta matematike in naravoslovja;  Marija Sivec je razgrnila branje za učenje – od motiviranja do bistva besedila; Vilma Brodnik je ob primerih pojasnila, kako se spodbuja  bralna pismenosti pri delu z viri; Cvetka Bizjak je nazorno pokazala, kdaj so bralne učne strategije uspešne in primerne in kdaj ne.