Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij na temo Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi.

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani organizirajo 31. 1. in 1. 2 2014 posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij na temo Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi.

Po uvodnem plenarnem delu Avtoriteta in šola (dr. Janez Krek), Kontinuumi programov pomoči in podpore učencem z učnimi težavami (dr. Marija Kavkler), Miti o agresiji in nasilju (dr. Tomaž Vec), Nevroedukacija – nova znanost o učenju in poučevanju: kakšne spremembe prinaša v izobraževalno prakso, raziskave in edukacijske politike (dr. Simona Tancig) in Didaktične igre v izobraževanju (Jože Rugelj) bo sledil program, ki bo razdeljen na več sekcij (predšolska vzgoja, razredni pouk, dvopredmetni učitelj, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, tuji jezik in sekcija za ravnatelje: vodenje in pravo v šolstvu), predstavitev posterjev in okrogla miza. Programska ponudba je široka in si jo lahko pogledate na spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/program.html.


Prijave na posvet sprejemamo prek spletne povezave
http://www.mojaanketa.si/anketa/361836381.

Kotizacija za udeležence, ki prihajajo s partnerskih inštitucij, je za en dan 40€, za dva dneva 80 €. Za udeležence ne-partnerskih inštitucij pa 60 oz. 120€.

Vse informacije posvetu so objavljene na spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/842.html.

Vljudno vabljeni, da se na posvet čim prej prijavite.