»GREMO V GOZD«, seminar za vzgojno – izobraževalne ustanove.

Gozdarski inštitut Slovenije in Inštitut za gozdno pedagogiko v četrtek, 27.3.2014, organizirata seminar »GREMO V GOZD« za vzgojno – izobraževalne ustanove.

V sklopu seminarja bomo skozi strokovna predavanja in praktične pristope prikazali pomen narave za razvoj otroka ter inovativne raziskovalne pristope Gozdarskega inštituta Slovenije, ki jih razvijamo v okviru Life+ projekta »EMoNFUr – Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji« (LIFE10ENV/IT 399).


Na seminar vabimo pedagoške in strokovne delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah,
cilji seminarja pa so:

  • izboljšati razumevanje možnosti, ki jih ponuja izvajanje vzgojno – izobraževalnega procesa v lokalnih naravnih okoljih,
  • predstavitev inovativnih vzgojno – izobraževalnih dejavnosti, ki temeljijo na znanstvenih metodah in raziskovalnem delu na Gozdarskem inštitutu Slovenije,
  • spoznati delo in delovno okolje raziskovalcev na Gozdarskem inštitutu Slovenije in predstaviti možnosti za sodelovanje,
  • spodbujati kreativnost in inovativnost v vzgojno – izobraževalnem procesu,
  • širitev in krepitev Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije.

Zainteresirane vabimo, da se na seminar prijavijo do 28. februarja 2014 preko e- pošte Inštituta za gozdno pedagogiko (natalija.gyorek@kks-kamnik.si; info@gozdnivrtec.si). Več informacij o vsebini seminarja najdete v vabilu.

Related Files