Kulturni bazar 2014 – sreda, 26. marec 2014

Kulturni bazar je postal že tradicionalna prireditev, ki jo pripravljamo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvom za zdravje. Častna pokroviteljica je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, izvršni producent prireditve pa Cankarjev dom v Ljubljani.

Program strokovnega usposabljanja na Kulturnem bazarju namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, kulturi, okolju, zdravstvu in sociali ter študentom s teh področij.

Na Kulturnem bazarju 2014 boste kulturno-umetnostno vzgojo spoznavali v živo z vrhunskimi slovenskimi ustvarjalci (glasbeniki, plesalci, gledališkimi, filmskimi in lutkovnimi igralci, režiserji, pesniki in pisatelji, likovnimi umetniki…) ter priznanimi strokovnjaki z različnih področij.

Bogat in zanimiv program usposabljanja vključuje več kot petdeset dogodkov, vsak udeleženec pa si lahko izbere tiste, ki ga strokovno najbolj zanimajo. lzbrane gledališke, glasbene in filmske predstave dopolnjujejo številne delavnice, predstavitve in predavanja z različnih področij kulture. Predstavili bomo primere dobrih izkušenj iz partnerskega povezovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov.

Pokazati želimo tudi, da se kulturno-umetnostna vzgoja poleg kulture, vzgoje in izobraževanja lahko tesno povezuje z različnimi področji: okoljem, kmetijstvom, zdravstvom, gospodarstvom, tehnologijo… V posebnem tematskem sklopu bomo poudarili njeno vlogo in pomen pri razvijanju ustvarjalnosti in nadarjenosti. V sodelovanju z zdravstvom bomo v tematskem sklopu predstavili njen pomen za zdrav in ustvarjalen življenjski slog. V sklopu Čebelarstvo in kultura pa bomo pokazali, kakšni so učinki dobrega povezovanja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, kulture in turizma.

Mednarodno desetletje zbliževanja kultur 2013-22, ustvarjalni projekt, ki ga vodi UNESCO, pa bo vodilna tema sklepne prireditve Kulturnega bazarja 2014.

Tako kot doslej bo pestro dogajanje potekalo tudi na razstavnih prostorih v treh preddverjih Cankarjevega doma. Svojo kulturno vzgojno ponudbo bodo na Bazarjevi kulpoti strokovnim delavcem predstavile kulturne ustanove iz vse Slovenije in druge partnerske ustanove – skupaj bo sodelovalo več kot tristo razstavljavcev.

Udeležbo na strokovnem usposabljanju si zagotovite z e-prijavo, ki jo najdete na www.kulturnibazar.si. Zaradi učinkovitejše organizacije prosimo, da prijavo posredujete čim prej ali najpozneje do 10. marca 2014. Izpolnjena in poslana e-prijava je vaša vstopnica na izbrane dogodke, hkrati pa vam omogoča pridobitev potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju.

E-prijava je potrebna tudi, če se želite udeležiti le posameznih dogodkov.

Več o Kulturnem bazarju 2014 najdete na www.kulturnibazar.si, za dodatne informacije lahko pišete tudi na e-naslov: kulturni.bazar@gmail.com.

Povezava: Kulturni bazar 2014

Related Files