Povzdignimo kakovost nad količino. In proces nad stanje.

V Veržeju je 14. in 15. januarja potekalo delovno srečanje strateškega tima projekta Evropski listovnik (EUFolio). Z zadovoljstvom so ugotovili, da petnajst slovenskih šol, ki sodelujejo v projektih, uvaja zanimive, inovativne in uporabne oblike podpiranja učenja in razvijanja kakovostnega znanja učencev in dijakov. Ker gre za mednarodni projekt, so razmišljali tudi o tem, kako prenesti tuje izkušnje v Slovenijo in obratno.

Šole v projektu sodelujejo tako, da oblikujejo svoje programe, načrte in dejavnosti, ki učence in dijake usposabljajo za kritično razmišljanje, uporabljanje virov, komuniciranje, sodelovanje in ustvarjalnost  ter zamisli preverjajo v praksi in dobre izkušnje delijo z ostalimi šolami. Delo šol koordinirajo konzulenti – svetovalci ZRSŠ in zunanji sodelavci, ki poskrbijo za sprotno podporo šol, hospitacijske obiske na njih in radna usposabljanja šolskih razvojnih timov.

Člani strateškega tima, ki na državni ravni vodijo projekt, so v delavnicah, ki so jih pripravili Radovan Kranjc, Mojca Suban, Sašo Stanojev, Leonida Novak, Vera Bevc, Vilma Brodnik, Saša Kregar, Tanja Rupnik Vec, Simona Cajhen, Stanka Preskar, Gorazd Sotošek in Suzana Ramšak,  obdelali tematike:  Mahara kot učno okolje, Urejanje spletne strani EUfolio, Formativno spremljanje v e-listovniku, Razvojni e-listovnik za razvijanje sodelovanja in komuniciranja, Razvojni e-listovnik za razvijanje ustvarjalnosti, Razvojni e-listovnik za razvijanje veščine dela z viri, Razvojni e-listovnik za razvijanje kritičnega mišljenja. Gradiva, ki so nastala v delavnicah, bodo uporabili na usposabljanjih za šolske time in na mednarodnih srečanjih.

Napravili so podrobni delovni načrt do zaključka šolskega leta 2013/14. Januarja bodo srečanja na šolah. V februarju bodo oblikovane spletne strani projekta, v začetku marca pa bodo Slovenijo na celodnevnem seminarju obiskali kolegi, ki v Avstriji razvijajo e-listovnik.