Učijo se, učite se in še enkrat: učili se bomo do smrti

V Ljubljani je na Zavodu svetega Stanislava Zavod RS za šolstvo pripravil izobraževanje učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev srednjih šol, ki sodelujejo v drugem krogu razvojne naloge Uvajanje medpredmetne zmožnosti učenje učenja v pouk. Ker na šolah dejavnosti potekajo že več mesecev, so učitelji najprej v skupinah predstavili primere, s katerimi so uspeli dijake usposabljati za samostojno učenje z razmislekom o tem, kako se bodo najlažje, v čim krajšem času, čim več naučili in si organizirali svoje znanje. Ob tem pa jih ozavestiti, da se bodo z razmislekom o učenju, na enak, podoben ali drugačen način učili tudi v novih ali drugačnih okoliščinah.

V frontalnem predavanju je Grega Repovž nanizal kopico nazornih in življenjskih primerov, kako nam poznavanje delovanja možganov pomaga pri učenju učenja. Med njimi je s filmom pokazal tudi slaščični test samonadzora in moči volje, ki sta eden od najmočnejših dejavnikov človekovega osebnega, študijskega in delovnega uspeha. Mojca Zupan Zadravec, z Gimnazije Šiška, Helena Osterman, z Gimnazije Ledina, in Mojca Ota, s Šolskega centra Postojna, so predstavile pri pouku preverjene in delujoče praktične primere, ki so jih na šolah razvile v času sodelovanja v prvem krogu razvojne naloge, ki je potekal pretekli dve leti.

Cvetka Bizjak, ki razvojno nalogo na ZRSŠ vodi, in Nataša Potočnik sta v delavnicah opisali in demonstrirali celostne bralne učne strategije, ki so ena najboljših podpor učenju učenja.