E-dan slutimo, ko bo vse e-

V Ljubljani je na Zavodu RS za šolstvo potekalo celodnevno usposabljanje sodelavcev v projektih Inovativna pedagogika 1:1 in Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev. Oba projekta podpirata poskusna  e-Šolska torba in E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih vsebinah

V uvodu je Andreja Bačnik predstavila twitter kot didaktično sredstvo in udeležence izzvala v razmislek o njegovi didaktični vrednosti. Veseli jo, da ima vse več učiteljev tvitni račun. Čeprav jih večina ne tvita, pa zvesto spremljajo kratka sporočila z računov, ki so jih svetovalci ZRSŠ oblikovali posebej za predmete.

Amela Beganović Sambolić je udeležence seznanila z vročimi žemljicami – nekaterimi spletnimi pripomočki, ki so kot nalašč za rabo takrat, ko ima vsak od učencev ali dijakov pri pouku tablico.

Vilma Brodnik je demonstrirala primere za pouk zgodovine; med drugim, kako oblikovati časovni trak in kako organizirati  množico imen. Mateja Sirnik je e-pripomočke uporabila za učenje racionalnih števil – od ulomka do decimalnega števila – pri matematiki. Da tudi za gibalno urjenje ni težko najti e-ja, je dokazala Nina Puhan Markun z merilniki korakov, pedometri. Barbara  Lesničar je za pouk angleščine pokazala pisanje pisma kot eno od pristnih dejavnosti učencev. Samo Božič je demonstriral, kako je tablice pri fiziki možno uporabiti za merjenje hitrosti svetlobe. Tanja Rupnik Vec, je pokazala, kako je pri psihologiji in tudi drugje možno uporabljati pinterest.

Maja Vičič Krabonja je spregovorila o časovnem poteku izobraževanja v  projektu  Inovativna pedagogika 1:1 in oddajanju primerov dobre prakse v spletno učilnico. Udeleženci so sklenili, da bodo v prihodnje še večjo pozornost namenili ugotavljanju odnosa učiteljev in učencev in dijakov do novosti v pouku, ki jih uveljavljajo projekti za e-učenje in e-poučevanje.