Socialno učenje za boljše odnose na šoli

V šolo, kjer znanje pojmujejo kot poznavanje vsebin in kopičenje spomina s podatki, dejstvi in definicijami, učenje pa kot predelovanje učne snovi, težko prodre misel, da je pomemben del pouka tudi učenje veščin in spretnosti in ustvarjanje okoliščin, da bo otrok, učenec in dijak ustvarjal stališča in odnose. Odnos do …, odnos za … in odnos z … Še težje pa se v času, ko družba in posamezniki (lahko) namenjamo vse manj denarja za izobraževanje, prijavi dovolj udeležencev, da se program napovedanega seminarja sploh uresniči.

V Ljubljani je na Zavodu RS za šolstvo 17. in 18. januarja potekal seminar UMETNOST SOBIVANJA, v katerem so se prepletala predavanja in delavnice.

Predavatelji in vodje delavnic so med drugimi bili Gabi Čačinovič Vogrinčič, Miro Cerar, Jana Lampe, Marjan Krebelj, Miha Mazzini, Tomo Križnar, Bojana Pivk, Pika Gramc.

Pika Gramc, ki tovrstne seminarje pripravlja že več let, na njih uveljavlja tudi stalnico: sladki kotiček. Vanj udeleženci prinesejo sladke dobrote, ki so jih spekli, skuhali, nabrali ali pripravili. V odmorih sladki kotiček, v katerem in ob katerem se zbirajo udeleženci, poraja nove zamisli za družabno mreženje, ki ga začne lahko že izmenjava slaščičarskega recepta ali resno učenje o pokrajini, hranilnih sestavinah, tehnološkem postopku, ceni sestavin, razpoloženju peka in drugih podatkih ali sporočilih ki jih žarči slaščica.