Šah v slovenske šole – dogajanja in prizadevanja od oktobra 2013 dalje

Po končanem projektu E-šolstvo se predmetno področje šah ni moglo znova vzpostaviti kot formalna skupina, imenovana s strani šolskih institucij. Zato je s svojimi prizadevanji za uresničevanje pisne deklaracije Evropskega parlamenta 50/2011 o uvedbi programa šaha v izobraževalne sisteme v Evropski uniji nadaljevalo kot Strokovna skupina za izbirni predmet šah, ki jo je imenovala Šahovska zveza Slovenije. V obdobju od oktobra do konca decembra, ko se ji je iztekel mandat, je skupina pripravila številne pobude in predloge, kako dopolnjevati in nadgrajevati temelje šahovske vzgoje v izobraževalnem sistemu, ki so bili za triletni učni načrt izbirnega predmeta šah od 7. do 9. razreda osnovne šole zgrajeni v preteklih letih.

20. decembra je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslalo ŠZS-ju uradni odgovor na strokovne podlage, ki so bile pripravljene v okviru strokovne skupine. V njem je zapisalo, da izbirni predmet šah povezuje znanja iz naravoslovnih in humanističnih predmetov ter predstavlja izrazito interdisciplinarno področje. Razvija vrsto veščin, navad in vrednot. Nadalje je ministrstvo navedlo štiri sklope potrebnih nadaljnjih aktivnosti, med njimi sistematično in sistemsko postopno vpeljavo šahovske igre v slovenski vzgojno-izobraževalni prostor. Tudi po mnenju ŠZS-ja gre za neodložljive ukrepe, ker podatki in strokovni argumenti kažejo, da se je dosedanji način uvajanja zbirnega predmeta šah v osnovno šolo, ki je bil primeren za prehodno obdobje, že povsem izčrpal in ga je zdaj treba dopolniti ter nadgraditi s sistemsko in institucionalno bolj podprtim pristopom.

Vir: Šah v slovenske šole – dogajanja in prizadevanja od oktobra 2013 dalje

Fotografije s sveta šolskega šaha: