Izobraževalec odraslih in njegove raznolike vloge – zaključna konferenca

Ob zaključku ESS projekta »Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014« Andragoški center Slovenije organizira zaključno konferenco z naslovom »Izobraževalec odraslih in njegove raznolike vloge«. Konferenca bo potekala 4.marca 2014 v Austria Trend Hotelu Ljubljana.

Predstavili bomo dosežene rezultate v projektu, govorili o vlogah izobraževalcev odraslih v družbi in potrebah po njihovem kompetenčno zasnovanem spopolnjevanju. V dopoldanskem delu konference bodo predstavljene prioritete usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih ter izzivi usposabljanja in spopolnjevanja izobraževalcev odraslih v prihodnje.

Sledili bodo prispevki o kompetenčni zasnovi usposabljanja vodij, mentorjev in svetovalcev v izobraževanju odraslih, ki bodo predstavljeni skozi voden pogovor in osebne zgodbe sodelujočih. 

Program in informacije o konferenci najdete na spletnem naslovu:

Vaše prijave zbiramo preko e-prijavnice, ki je najdete na spletnem naslovu: