RT @bett_show #izobraževalnemuhe via @asambo5

BETT SHOW (http://www.bettshow.com) je eden izmed največjih  IKT izobraževanih dogodkov na svetu.

Obiščejo ga vedoželjniki iz celega sveta in iskalci didaktično-tehničnih rešitev za izzive,  ki jih prinašajo #izobraževalnemuhe. Na BETT-u zagotovo ugotovite, kaj je "in", "out" in "4ever".

Top "in" so tablice, obratno-zvrnjeno-vzvratno učenje (flipped) učenje, družabna omrežja in e-vsebine (e- in i-učbeniki). Vse omenjeno vpliva na koncept poučevanja in učenja. Učitelj vodi učenje, učenci se učijo ne le "tu in zdaj", temveč "vedno in povsod". Mobilne naprave terjajo spremenjeno vlogo in delovnik učitelja ter drugačen prostor, v katerem poučuje (fizični in virtualni).

"Out" so fotoaparati, videokamere in "analogni" zapiski. "In" so digitalni zapiski. V teh zapiskih mrgolijo slike, skice, besede, avdio in video posnetki, ustvarjeni na telefonih in/ali tablicah. 

Interaktivne table še niso "out". Preživele so zato, ker so se smiselno "povezale" s tablicami – tehnično in didaktično. Ob interaktivnih tablah na #bett2014 ni manjkalo niti interaktivnih zaslonov (katerih cene še niso sprejemljive za šolske razmere), zmogljivih čitalcev, ki navadno tablo spremenijo v interaktivno, in interaktivnih projektorjev.

"Out" je besedna zveza "kompetence 21. stoletja". Sodelovanje, komunikacija, kritično mišljenje, kreativnost, reševanje problemov. so kompetence (pa karkoli to že je), ki jih nismo zanemarjali niti v 20. stoletju. Izziv je le to, kako se jim še intenzivneje posvetiti tudi z uporabo široke IKT palete.

Tisto, kar v dopoldanskih urah vidite in slišite na številnih stojnicah BETT-a, dobi pravo podobo šele takrat, ko nekaj od tega preskusite v praksi. Ker pa sami vsega najbrž ne morete preskusiti, predlagam, da se udeležite TeachMeet-a, dogodka, na katerem prvenstveno učitelji v sedem ali dveminutni predstavitvi prikažejo prepričljive didaktične rešitve v povezavi z IKT, ali preiščete tvite tako, da vpišete #tmbett2014.

Če ste letošnji @bett_show zamudili, se nam pridružite na @sirikt 2014. Veliko pozornosti bomo namenili spremembam, ki jih prinašajo #izobrazevalnemuhe.