11. tradicionalni festival Microsof PowerPoint Wars

za osnovne šole na državnem nivoju »OŠ Vižmarje Brod 2014«.

OŠ Vižmarje Brod tudi letos pripravlja že11. festival filmskih animacij.

Šolsko tekmovanje izvedete 10. 4. 2014 na vaši šoli.

Letošnje državno tekmovanje bo potekalo: v soboto, 19. 4. 2014, na OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana

Pričetek tekmovanja bo ob 10.00 v avli šole. Konec tekmovanja bo predvidoma ob 14.00.

 • Na državno tekmovanje lahko šole prijavijo največ tri animacije za vsako kategorijo.

V primeru zadostnih prijav tekmovalcev iz drugih držav, bomo organizirali tudi mednarodno tekmovanje in sicer 24. 4. 2014. Na mednarodno tekmovanje se udeležijo prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji.

Sodelujoči učenci in učenke osnovnih šol so v projektu razvrščeni v tri kategorije:

1. kategorija: učenci in učenke od prvega do četrtega razreda,
2. kategorija: učenci in učenke od petega do sedmega razreda in
3. kategorija: učenci in učenke osmega in devetega razreda.

Učenci morajo izdelati filmsko predlogo (1 x A4 format) – scenarij v urejevalniku besedil  MS Word in PowerPoint predstavitev. Posamezna šola lahko prijavi do tri filmske animacije na posamezno kategorijo. Filmsko animacijo lahko naredi posameznik oziroma skupina učencev do treh učencev.

Prijava
Po pošti pošljite:

1. filmsko animacijo:
      zgoščenki (vsaka animacija posebej) ali
      USB ključku
2. prijavnico 2014,
3. filmsko predlogo (scenarij),
4. soglasje staršev.

Do ponedeljka, 14. aprila 2014, na:

OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana S pripisom: »11. festival animiranih filmov v okolju PowerPoint«

Prosimo, da preverite nemoteno delovanje zgoščenk.

Preko elektronske pošte ne sprejemamo izdelkov filmskih animacij.

SoglasjeV prijavi tekmovalcev na državno tekmovanje mora biti zapisana izjava, da so starši prijavljenih mladoletnih tekmovalcev dali pisno soglasje, da so lahko rezultati in filmske animacije njihovih otrok, doseženi na tekmovanju, javno objavljene.

Potek tekmovanja:nagovor organizatorja ter predstavnikov sponzorjev – donatorjev, uvodne animacije, predstavitve PP izdelkov, podelitev praktičnih nagrad in diplom ter zaključna slovesnost z malico.

Kriteriji ocenjevanja:10 točk = scenarij,

 • 20 točk = oblikovanje, privlačnost, barve, kompozicija (oblikovno – estetski videz),
 • 30 točk = ustvarjalnost, kreativnost,
 • 40 točk = izvedba, kakovost, izbrani gradniki, zahtevnost (obvladovanje orodja).

Dolžina filmske animacije se omeji na največ 5 minut. Daljše filmske animacije bomo izločili iz tekmovanja.

Objava dosežkov
Dosežki tekmovanja se razglasijo na dan tekmovanja, tako po tekmovanju. Prvim trem učencem vsake kategorije se podeli diplome in praktične nagrade. Objava na internetni strani organizatorja tekmovanja pa je naslednji delovni dan. Objava dosežkov mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, zaporedno številko tekmovalca, ime in priimek tekmovalca, naziv šole, kraj in državo, končno število doseženih točk ter doseženo mesto.

Cilji tekmovanja:

 • širjenje in poglabljaje znanja,
 • primerjanje znanja med učenci,
 • odkrivanje in spodbujanje učencev za raziskovanje,
 • spodbujanje druženja mladih različnih šol in okolij,
 • uvajanje novih pristopov in metod dela pri računalništvu.

Informacije dobite pri organizatorki tekmovanja Barbari Purkat ali Barbari Zibelnik na telefonu 041/528-645 ali 031/323-124 ali na elektronskem naslovu:

 • barbara.purkat@guest.arnes.si
 • barbara.zibelnik@guest.arnes.si

Ter na spletni strani organizatorja.