Ta mična tablična geografija

Na v pilotnem projektu Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev sodelujočih šolah poteka drugi krog opazovanja pouka. Opazovalci pri uri geografije na OŠ Srečka Kosovela Sežana so bili ravnateljica, ROID in svetovalec ZRSŠ; tema Triglavski narodni park. Vodilno misel o pomenu zaščitenih območij naravne in kulturne dediščine so učenci gradili in podpirali z usmerjenimi dejavnostmi, po katerih so jih vodile kure, vprašanja z navodili in delovni list.

Prepletala sta se pouk s tablicami in pouk s pisalom in papirjem oz. stensko tablo. Papirnati delovni list se je pokazal kot dobro časovno vodilo skozi pouk, saj so si ob njem učenci lažje razporedili čas, ki je bil na voljo. S tablicami so delali tako posamično kot v dvojicah in v skupini. Zelo hitri so bili pri iskanju informacij in primerjanju virov.

Opravljeni pouk so opazovalci ovrednotili. V pogovoru so skupaj z učiteljem razmišljali, kako uporabiti tablico za skupinsko delo učencev, v katerem bi ustvarjali, gradili in dopolnjevali enoten izdelek, ki bi učencem koristil kot učilo, kasneje pa pripomoček za preverjanje in utrjevanje znanja.

Ključnik: #pp_e_ves