Informiranje poslanskih skupin Državnega zbora o javnem interesu za razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom

V Državnem zboru je v postopku obravnave predlog Resolucije o Nacionalnem programu športa za obdobje 2014 do 2023. Po mnenju Strokovne skupine za izbirni predmet šah in Šahovske zveze Slovenije je predlog nepopoln in neuravnotežen v tem oziru, da v njem ni zapisan in razdelan javni interes za razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom. Ni skladen z deklaracijo Evropskega parlamenta št. 50/2011, ki priporoča državam Evropske unije, naj v svoje izobraževalne sisteme začnejo uvajati razvijanje odlik mišljenja in osebnosti s športom (konkretno s šahom).

V teh dneh so bile vsem poslanskim skupinam in skupini nepovezanih poslancev Državnega zbora posredovane pripombe k omenjenemu predlogu, opremljene z argumentacijo in predlogi dopolnitev, ter povzetek pripomb, z vabilom, da s svojimi aktivnostmi podprejo prizadevanja za vpis omenjenega javnega interesa v Resolucijo, oziroma za vzpostavitev jasne pravne podlage v njej za implementacijo deklaracije Evropskega parlamenta št. 50/2011 v Sloveniji.