Kako sestaviti kakovosten pisni preizkus znanja pri matematiki?

Na to vprašanje je na dvodnevnem seminarju z naslovom Sestavljam pisni preizkus znanja iz matematike v 3. triletju OŠ 31. 1. in 1. 2. 2014 v organizaciji ZRSŠ, predmetne skupine za matematiko, iskalo odgovor 49 učiteljic in učiteljev iz vse Slovenije. Zbrali so se na OŠ Braslovče, ki se je izkazala za odlično gostiteljico. Zaradi velikega števila prijavljenih, je seminar  potekal v dveh ločenih skupinah.

V petek je dr. Zlatan Magajna podal koristne napotke o sestavi dobrega pisnega preizkusa znanja. Poudaril je, da je sestava kakovostnega pisnega preizkusa znanja globlji vpogled v lastno prakso učitelja. Predlagal je, da se preizkus sestavi pred obravnavo posameznega sklopa. Tako uzavestimo, kaj je pomembno in to pri pouku poudarjamo. Mag. Mojca Suban je osvetlila pomen uporabe jezika v pisnih preizkusih in podala širši pogled na uporabo jezika pri pouku matematike in posledično pri sestavi pisnih preizkusov. Učitelji so ozaveščali, da pravilna raba jezika lahko vpliva na uspešnost učenčevega reševanja nalog. Seznanili so se z nekaterimi priporočili, kako izboljšati navodila nalog glede na dolžino povedi, težavnost besedila, uporabo nekaterih besed in glagolov… Silva Kmetič je poudarila pomen podajanja kakovostne povratne informacije. Nadaljevala je s predavanjem o vrstah vprašanj/nalog. Dobra vprašanja spodbujajo učence k višjim miselnim procesom in ne pričakujejo zgolj pravilnega odgovora.

V soboto je dr. Amalija Žakelj spregovorila o taksonomijah in pomenu nalog na različnih taksonomskih ravneh pri sestavi pisnega preizkusa. Katja Kmetec nam je prikazala, kako kot učiteljica upošteva priporočila in kako sestavi pisni preizkus. Učitelji so nadaljevali z nekajurno delavnico in pod budnim očesom Jerneje Bone v skupinah sestavljali pisni preizkus oz. so predelali stare preizkuse, z upoštevanjem vseh vidikov, ki so jih spoznali v dveh dneh seminarja.

Kljub slabemu vremenu so udeleženci skupaj vztrajali vse do zaključka seminarja.