Kumerdeja prejele štiri šole in učitelj

Razsvetljenec in član Zoisovega Krožka Blaž Kumerdej, ki ga je cesarica Marija Terezija imenovala za ravnatelja ljubljanske normalke, je leta 1776 dosegel poslovenjenje šol na Kranjskem. Poleg prevajanja knjig v slovenščino je pisal učbenike, izobraževal učitelje in bil okrožni šolski nadzornik.  Zato ga je Zavod RS za šolstvo pred petnajstimi leti vzel za simbol  priznanj, ki jih podeljuje posameznikom in vzgojno-izobraževalnim ustanovam za odlično sodelovanje in povezovanje z njim.

Slovesna podelitev priznanj Blaža Kumerdeja je bila 5. februarja v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani.  V uvodu sta Gregor Mohorčič, direktor ZRSŠ, in Vlasta Poličnik, v. d. generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, spregovorila o pomenu kakovostnega izobraževanja in stalnem spreminjanju izobraževalnih potreb, ki zahtevajo strokovne, prilagodljive, zvedave in ustvarjale vzgojitelje in učitelje. Tomaž Kranjc, predsednik komisije za podeljevanje priznanj, je opisal presežke letošnjih nagrajencev in obžaloval, ker je komisija s pravilnikom omejena na zgolj pet priznanj.

Priznanja Blaža Kumerdeja so prejeli Mirsad Skorupan, učitelj geografije in zgodovine na ljubljanski bolnišnični šoli OŠ Ledina, Osnovna šola Antona Janše Radovljica, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič in Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje. V imenu šol so priznanja sprejele ravnateljice Jelena Horvat, Mirjam Kalin, Silva Jančan in Margareta Voglar.

Z glasbenim kulturnim programom so slovesnost obogatili učenci Glasbene šole Vrhnika.


Ključnik: #zrsš