Razmišljajmo izven okvira

Projekt Evropski listovnik poteka na treh ravneh: šolski, državni in meddržavni. Na državni ravni ga vodi Zavod RS za šolstvo, ki vsaka dva meseca izobražuje  šolske time. Februarska srečanja so namenjena usposabljanju za delo v okolju Mahara in so potekala v Ljubljani in Rušah. Vodila sta jih Radovan Kranjc in Sašo Stanojev.

Vsebina usposabljanj je bila ustvarjanje skupin, komuniciranje med njimi in v njih, sodelovalno in konstruktivistično učenje ter prikaz orodij, ki omogočajo natančnejše načrtovanje in vrednotenje učenčevega oz. dijakovega  spoznavanja in učenja. Predavatelja sta pokazala, da je za ustvarjalno in inovativno znanje treba razmišljati širše, svojsko in neobičajno.

Težava projekta na mednarodni  ravni je, da Maharo razumejo in uporabljajo različno.

Nekatere države jo uporabljajo za učno okolje, nekatere za odložno mapo izdelkov ali dokazil o osvajanju znanja, nekatere za (samo)načrtovanje učenčevih ciljev, njihovo spremljanje, dokumentiranje,  izbiranje dokazil in primerov  ter objavljanje svojih in tujih razmislekov.

Ključnik: #eufoliosi