Tudi e-učbenik je namenjen učencu in dijaku, ne učitelju

V Kranju je potekalo tretje usposabljanje učiteljev, ki sodelujejo v prvem krogu projekta Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev.

Na začetku je Amela Beganović Sambolić povzela ključne ugotovitve, ki so se oblikovale po polletnem preskušanju rabe e-gradiv na šolah. Z Jankom Harejem sta demonstrirala rabo glasovalnega sistema, s katerim je možno hitro ugotavljati potrebe učencev in preverjati njihovo znanje.

Storitev je dostopna na:

Osrednje predavanje je imel Samo Repolusk z Univerze v Mariboru. Predstavil je novosti, ki jih na učenje in poučevanje prinaša učenje z e-učbenikom. Vlado Milekšič, pomočnik direktorja Zavoda RS za šolstvo, je orisal merila za učinkovito rabo učbenika in poudaril, da je tudi e-učbenik namenjen učenčevemu učenju in ne učiteljevemu načrtovanju predelovanja učne snovi.

Zadnji del je bil namenjen izmenjavi izkušenj v petih skupinah. Diskusijo so spodbudili učitelji in pedagoški svetovalci, ko so predstavili primere zanimivega učenja ob in z računalnikom.

Ključnik: #pp_e_ves