Med interaktivnostjo in interpasivnostjo

V Sloveniji poteka več projektov, povezanih z e-didaktiko. Nekatere plačuje iz različnih virov EU, nekatere država. Nekateri so mednarodni, nekateri samo slovenski. Nekateri imajo čvrsto zgradbo, nekateri so prožnejši in prilagodljivejši. Vsem pa je skupno, da poskušajo učenca ali dijaka usposobiti za dejavnejše učenje ob računalniku. Zavod RS za šolstvo poskuša projekte povezati, čeprav v vseh ni glavni koordinator.  V vseh projektih gre namreč za rabo v splet povezanega računalnika, s katerim se učijo tako predmetnega znanja kot prepoznavanja sodobnih vsebin ter pridobivanje veščin in spretnosti ter spoznavanja in razvijanje odnosov, ki bodo učencem in dijakom v pomoč  pri nadaljnjem šolanju, delu in vsakdanjem življenju.

Zato se svetovalci ZRSŠ srečujejo na rednih krovnih delovnih sestankih, na katerih se informirajo, uskladijo in se na predavanjih in delavnicah spoznajo z novostmi, ki jih potrebujejo za uspešno sodelovanje z učitelji. Takšno je bilo tudi celodnevno srečanje 14. februarja v Ljubljani.

Amela Beganović Sambolić je povzela dejavnosti v projektih Šolska e-torba, kjer je že na voljo spletni učbenik za matematiko v 6. razredu,  ter E-vsebine in e-storitve. Andreja Bačnik je predstavila didaktične možnosti, ki jih omogoča tvitanje, in orisala polletni delovni program projekta Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja. Silva Kmetič je predavala o interaktivnosti in interpasivnosti ter se spraševala, kako se učiti kompetenčno, če učni načrti niso naravnani kompetenčno. Vlado Milekšič je povlekel vzporednico med običajnimi, papirnatimi, in e-učbeniki. Nives Kreuh je po videokonferenčni zvezi povabila na  majski Sirikt, razložila, kakšni morajo biti prispevki zanj, in opozorila, da jih je treba oddati do 13. marca.  Največji sejem IT-didaktike na svetu, londonski BETT, so opisale Sandra Mršnik, Tanja Rupnik Vec in Amela Beganović Sambolić. Ob koncu je avtorsko pravo na spletu in licenco CC pojasnila Sonja Jelen.

Ključnik: #ezrsš