Finale državnega tekmovanja Hitro in zanesljivo računanje v šolskem letu 2013/14

Zavod RS za šolstvo je v soboto, 15. 2. 2014, organiziral in izvedel finale državnega tekmovanja Hitro in zanesljivo računanje.

Udeležilo se ga je 49 tekmovalcev, ki so zbrali največ točk v predhodnih tekmovalnih krogih, ki so potekali na daljavo. V finalnem tekmovanju so se pomerili v peteroboju, ki vsebuje pet iger, zato traja kar 46 minut.


Najboljši tekmovalci v posameznih starostnih kategorijah so bili naslednji:

Prva starostna skupina (1., 2. in 3. razred OŠ)

1. Tin Bevc Taraniš, OŠ Center Novo mesto

2. Barbara Kropec, OŠ Majšperk

3. Luka Gautam, OŠ Grm Novo mesto

 

Druga starostna skupina (4. in 5. razred OŠ)

1. Rene Žižek, OŠ Tišina

2. Lenart Frankovič, OŠ Gustava Šiliha Velenje

3. Mark Gajšek, OŠ Marije Vere Kamnik

 

Tretja starostna skupina (6. in 7. razred OŠ)

1. Urh Krafogel, OŠ Litija

2. Tajana Vokić, OŠ Livade – Izola

3. Marko Bjelčević, OŠ Litija

 

Četrta starostna skupina (8. in 9. razred OŠ)

1. Kaja Tuškei, OŠ Tišina

2. Dominik Lozar, OŠ Mirana Jarca Črnomelj

3. Domen Kočevar, OŠ Metlika

 

Peta starostna skupina (srednješolci)

1. Maša Juras, I. gimnazija v Celju

2. Eugenija Janjoš, Srednja šola Črnomelj

3. Samo Matjašič, Srednja šola Črnomelj

 

Šesta starostna skupina (odrasli)

1. Srečko Janjoš

2. Nusa Zagorc
Hvala Šolskemu centru Novo mesto, ki nam je brezplačno odstopil prostore novega prizidka, čeprav so ta dan izvajali informativni dan za bodoče slušatelje.

Tekmovanja pa ne bi bilo brez zavzetega dela članov Državne tekmovalne komisije. To so (na predzadnji fotografiji od leve proti desni): mag. Mojca Suban, Marjan Cerinšek, Barbara Fir, Sonja Malnarič in mag. Sonja Rajh.