Izbruh pedagoškega vulkana

V okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja potekajo tri vrste dejavnosti: preskušanje poučevanja in učenja v oddelkih, kjer ima sleherni učenec ali dijak pri pouku računalnik; usposabljanje šolskih timov na seminarjih in delavnicah; zunanje spremljanje računalniškega oziroma e-pouka.

Šola, ki je 19. februarja odprla vrata, je bila Osnovna šola BrežiceVesna Babnik, Dušanka Bulut in Vladka Glaser so pripravile medpredmetni pouk o vulkanih in tektonskih pojavih in procesih. Učenci so v treh strnjenih urah preskusili glasovalni sistem, fotografirali s tablicami, elektronsko komunicirali, konstruirali na interaktivni tabli, izdelali vulkanski izbruh; opazovali, tipali, vohali, ugibali, predvidevali, napovedovali, sklepali, dokazovali, predstavljali, dokumentirali, diskutirali, se opredeljevali in vživljali.

Soglasni odziv učencev, ko so zapuščali učilnico, je bil: »Ali bo tudi prihodnjo sredo pouk podoben?« Zunanji in notranji opazovalci pouka pa so v analizi pouka z zadovoljstvom ugotovili, da so bili načrtovani cilji uresničeni, da so bili učenci motivirani in dejavni, da so bile tablice uporabljane učinkovito in smiselno in da je raznovrstnost zadolžitev in nalog omogočila vsakemu učencu enakopravno sodelovanje ter možnost, da se izkaže in uveljavi.

Ključnik: #ošbrežice