100 priložnosti za spoznanje novih poti poučevanja – Science Teaching Opportunities

Gimnazija Moste letos praznuje 100. obletnico delovanja in ob tej priložnosti organizira mednarodno konferenco, ki bo potekala na Gimnaziji Moste v petek, 21. marca 2014, v veliki predavalnici v 3. nadstropju, z začetkom ob 13.30.

Mednarodna konferenca je namenjena učiteljem in drugim strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanja.

Program konference je raznovrsten, sooblikujejo ga domači in tuji predavatelji ter učitelji praktiki. Vabljeni domači predavatelji prihajajo z različnih fakultet, ministrstev in drugih inštitucij nacionalnega pomena. Njihovi prispevki bodo osvetlili aktualna področja sodobne znanosti kot so nevroznanost, ekologijo, trajnostni razvoj in zelena delovna mesta, IKT, … Tuji predavatelji prihajajo s Češke, iz Španije, s Portugalske, Poljske in iz Latvije.

Sto minut bo namenjenih učiteljem za predstavitev primerov dobrih praks in izmenjavanju idej pri poučevanju z naslovom 100 minut učitelji učiteljem.

Posebno pozornost smo namenili izboru plenarnih predavanj. Izpostavljamo uvodno predavanje prof. dr. Zvezdana Pirtoška, dr. med., predstojnika Katedre za nevrologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, ki bo predaval o nevroznanosti v poučevanju. Za zaključek konference pa nam bo odličen predavatelj Tomaž Petek s Pedagoške fakultete spregovoril o govornem nastopanju.

sto

Program si lahko ogledate v priponki, na koncu e-sporočila in tudi na spletni strani http://www2.arnes.si/~morel/sto/sto.htm. Predavanja bodo v slovenščini in angleščini. Prijave sprejemamo (do zapolnitve prostih mest na elektronski naslov lovro.dretnik@gmoste.si. Za udeležbo na konferenci ni kotizacije. Udeleženci dobite potrdilo.