Območno tekmovanje iz znanja geografije

Na 16 osnovnošolskih in 4 srednješolskih tekmovališčih je 12. marca potekalo območno tekmovanje iz znanja geografije, na katerem je sodelovalo okoli 1200 tekmovalcev.

Posebnost geografskega tekmovanja je dvodelnost. Polovico točk namreč tekmovalci dosežejo iz »teoretičnega« testa, ki temelji na predpisani literaturi. Potem gredo na teren, kjer si v skladu z navodili zapisujejo, opazujejo, merijo in ugotavljajo. Po terenskem delu jih čaka še drugi del, v katerem se vprašanja sklicujejo na opravljeno raziskovanje v pokrajini. Terenske naloge so zajemale vprašanja petih tematskih sklopov:

  • Orientiranje,
  • Terensko merjenje in ugotavljanje,
  • Naravnogeografsko sklepanje in pojasnjevanje,
  • Družbenogeografsko sklepanje in pojasnjevanje,
  • Preračunavanje.

Najboljši tekmovalci se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 15. aprila.

 

Fotografije: Verica Gradišek