Nasprotne razlage položaja šaha v predlogu Nacionalnega programa športa za obdobje 2014-2023

11. marca je pristojni Odbor Državnega zbora obravnaval amandma, da se predlog Nacionalnega programa športa dopolni s stavkom, da sodijo vanj »tudi nekatere zgodovinsko uveljavljene miselne igre, ki spodbujajo razvijanje odlik mišljenja in osebnosti«. Amandma je Odbor zavrnil, ker naj bi rušil dogovorjeni koncept, po katerem se šport obravnava kot celota, zato naj program ne omenja nobene posamezne zvrsti športa. Tudi miselne športne igre pri tem ne morejo biti izjema. Pripombe k amandmaju je imela tudi Zakonodajno-pravna služba.

Po mnenju pripravljavcev amandmaja je položaj v resnici obrnjen: Dokument, ki ga predlaga Vlada, je posvečen telesno-gibalnemu področju športa, področje miselnih športnih iger pa je posredno izključeno.

Zato so bile pripravljene ter 20. marca pristojnemu Odboru in poslanskim skupinam posredovane pripombe na argumente, ki so bili uporabljeni za zavrnitev amandmaja. Da bi se preprečila domnevna škoda zaradi te zavrnitve, je bil Odboru in poslanskim skupinam podan predlog, naj se zavzamejo, da bo dokument dopolnjen s stavkom: »Šport razvija tudi odlike mišljenja in osebnosti«.

Ministrstvo zagotavlja, da šah je in bo ostal enakopraven šport. Zato vendarle obstoji upanje, da se bo do 26. marca, ko bo Resolucijo o Nacionalnem programu športa za obdobje 2014-2023 sprejemal Državni zbor, našla neka sprejemljiva rešitev. Od nje je odvisno uresničevanje »šahovske« deklaracije Evropskega parlamenta iz leta 2012.


Viri: